Chi Nhánh TP HCM Khai giảng hàng Tuần

Tối 2,4,6 hoặc T7,CN

Khóa học Quản lý mầm non |  Mã lớp: QLMN – SGN
Thời lượng khóa học: 20 buổi (hoặc linh động)

Chi Nhánh TP HCM Khai giảng hàng Tuần

Tối 2,4,6 hoặc T7,CN

Khóa học Hiệu trưởng mầm non |  Mã lớp: HTMN – SGN
Thời lượng khóa học: 20 buổi (hoặc linh động)

Chi Nhánh TP HCM Khai giảng hàng Tuần

Tối 2,4,6 hoặc T7,CN

Khóa học Bảo mẫu mầm non |  Mã lớp: BMMN – SGN
Thời lượng khóa học: 20 buổi (hoặc linh động)

Chi Nhánh TP HCM Khai giảng hàng Tuần

Tối 2,4,6 hoặc T7,CN

Khóa học Cấp dưỡng mầm non |  Mã lớp: CDMN – SGN
Thời lượng khóa học: 20 buổi (hoặc linh động)

Chi Nhánh TP HCM Khai giảng hàng Tuần

Tối 2,4,6 hoặc T7,CN

Khóa học Cấp dưỡng mầm non |  Mã lớp: SPDN – SGN
Thời lượng khóa học: 20 buổi (hoặc linh động)